ویلا لوکس شهرک خزرشهر

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: ویلا لوکس شهرک خزرشهر

آدرس: خزرشهر

تاریخ نصب: شهریور 96

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند دوجداره

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


شیشه های هوشمند لمینیت دوجداره با عرض طلق هوشمند 180 سانتی متر، برای ایجاد حریم خصوصی استخر از محیط هال ویلای مسکونی در خزر شهر استفاده گردید. همچنین در حمام مستر از شیشه هوشمند لمینیت استفاده شد.

ویلا لوکس - شهرک خزرشهر
khazar n 1
ویلا لوکس - شهرک خزرشهر
khazar n 3
ویلا لوکس - شهرک خزرشهر
khazar n 2
ویلا لوکس - شهرک خزرشهر