هتل اسپیناس پالاس

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: هتل اسپیناس پالاس

آدرس: تهران، سعادت آباد، میدان بهرود

تاریخ نصب: فروردین 96

محصول استفاده شده: شیشه دکوراتیو

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از شیشه های لوکس در اتاق هتل های لوکس امروزه بیش از پیش مدنظر قرار گرفته است. هتل اسپیناس پالاس بهرود، به عنوان یکی از برترین هتل های تهران، اقدام به استفاده از شیشه های دکوراتیو لوکس در اتاق های مخصوص خود کرده است.

26
27