نماد الهیه

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: نماد الهیه

آدرس: تهران، برج نماد الهیه

تاریخ نصب: شهریور 96

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه: 3 متر مربع

شرح پروژه


با استفاده از شیشه هوشمند لمینیت با عرض کم و ارتفاع بلند فضای اداری شرکتی واقع در برج نماد الهیه به خوبی تفکیک و حریم خصوصی ایجاد شد.

namad n 4
namad n 3
namad n 2
namad n 1