مرکز عملیات مخابرات سعادت آباد

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: مرکز عملیات مخابرات سعادت آباد

آدرس: تهران، سعادت آباد

تاریخ نصب: بهمن 97

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای طلق هوشمند با ارتفاع 3 متر و 20 سانتی متر در مرکز عملیات مخابرات ایران واقع در سعادت آباد جهت ایجاد حریم خصوصی و همچنین استفاده از قابلیت بک پروجکشن برای پخش تصاویر با ابعاد بسیار بزرگ

مرکز عملیات مخابرات - سعادت آباد
مرکز عملیات مخابرات - سعادت آباد