مرکز ایمپلنت دکتر حقانی

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: مرکز ایمپلنت دکتر حقانی

آدرس: تهران، جردن

تاریخ نصب: دی 98

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه: 30 متر مربع

شرح پروژه


اجرای پارتیشن بندی فریم لس به همراه درب ریلی گزه آلمان و هوشمند سازی تمامی کلینیک با شیشه های هوشمند با بالاترین کیفیت و شفافیت در مرکز ایمپلنت دکتر حقانی

haghani 1
haghani 2
haghani 11
haghani 10