مبنا فولاد آسیا – پارک سنتر

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: مبنا فولاد آسیا

آدرس: تهران، فرمانیه، مجتمع پارک سنتر

تاریخ نصب: مرداد 99

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: حدودا 60 متر مربع

شرح پروژه


اجرای پارتیشن فریم لس هوشمند با استفاده از طلق هوشمند پشت چسبدار با شفافیت بالا

مبنا فولاد آسیا - پارک سنتر
مبنا فولاد آسیا - پارک سنتر
مبنا فولاد آسیا - پارک سنتر
مبنا فولاد آسیا - پارک سنتر