طلافروشی خرمیان

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: طلافروشی خرمیان

آدرس: اصفهان

تاریخ نصب: فروردین 97

محصول استفاده شده: فیلم هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:3 لت 30*50 سانتی متر

شرح پروژه


ایجاد حریم خصوصی آنی برای ویترین طلافروشی خرمیان در اصفهان. با استفاده از طلق های هوشمند پشت چسبدار با شفافیت بالا به راحتی ویترین هوشمند مات و شفاف می شود.

طلا فروشی خرمیان
طلافروشی خرمیان
جواهر فروشی خرمیان
طلافروشی خرمیان