شهرک صدف کیش – سرویس مستر

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام کیش

آدرس: کیش

تاریخ نصب: اسفند 98

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه: 15 متر مربع

شرح پروژه


ایجاد حریم خصوصی در حمام و سرویس مستر ساختمان ویلائی لوکس در شهر کیش

سرویس مستر - شهرک صدف کیش
سرویس مستر - شهرک صدف کیش
سرویس مستر - شهرک صدف کیش
سرویس مستر - شهرک صدف کیش
سرویس مستر - شهرک صدف کیش
سرویس مستر - شهرک صدف کیش