شرکت تکنو آجر فرمانیه

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: شرکت تکنو آجر فرمانیه

آدرس: تهران، فرمانیه

تاریخ نصب: بهمن 97

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه: 100 متر مربع

شرح پروژه


اجرای طلق هوشمند با شفافیت عالی روی پارتیشن فریم لس در پروژه اداری تکنوگاز واقع در فرمانیه به همراه تاچ فریم برای ایجاد صفحه پروجکشن مولتی تاچ

شرکت تکنو آجر - فرمانیه
شرکت تکنو آجر - فرمانیه
شرکت تکنو آجر - فرمانیه
شرکت تکنو آجر - فرمانیه
شرکت تکنو آجر - فرمانیه
شرکت تکنو آجر - فرمانیه
شرکت تکنو آجر - فرمانیه
شرکت تکنو آجر - فرمانیه