دفتر وکالت

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: دفتر وکالت

آدرس: تهران – ونک

تاریخ نصب: بهمن 97

محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


استفاده از طلق هوشمند در پروژه اداری لوکس جهت ایجاد حریم خصوصی در اتاق کنفرانس در پارتیشن فریم لس

دفتر وکالت - ونک
دفتر وکالت - ونک
دفتر وکالت - ونک
دفتر وکالت - ونک
دفتر وکالت - ونک
دفتر وکالت - ونک