حمام ویلایی رویان

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام ویلایی رویان

آدرس: رویان

تاریخ نصب: اسفند 98

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:4 متر مربع

شرح پروژه


هوشمند سازی حمام مستر پروژه ویلایی در رویان

ویلا مسکونی - رویان
ویلا مسکونی - رویان
ویلا مسکونی - رویان
ویلا مسکونی - رویان
ویلا مسکونی - رویان
ویلا مسکونی - رویان