حمام ولنجک

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام ولنجک

آدرس: تهران، ولنجک

تاریخ نصب: شهریور 96

 محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


شیشه هوشمند لمینیت با شفافیت بالا، اجرا شده بصورت فریم لس در پروفیل طلایی مات  بصورت ال شکل جهت ایجاد حریم خصوصی در حمام مستر پروژه لوکس ساختمانی ولنجک

حمام ولنجک
حمام ولنجک