حمام مستر زعفرانیه

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: حمام مستر زعفرانیه

آدرس: تهران، زعفرانیه، ثارالله

تاریخ نصب: شهریور 96

محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


اجرای شیشه هوشمند با شفافیت بالا دو تکه که در محل اتصال 90 درجه از پلی کربنات شفاف جهت پایداری بیشتر استفاده شده است

استخر اصفهان
حمام مستر زعفرانیه