برج سه قلو الماس دولت آباد

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: برج سه قلو الماس دولت آباد

آدرس: تهران، دولت آباد

تاریخ نصب: شهریور 96

محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


جهت ایجاد حریم خصوصی در یکی از اتاق های واحد مسکونی برج سه قلو الماس دولت آباد، از شیشه های هوشمند با شفافیت بالا برای ایجاد یک پارتیشن به همراه درب بازشو استفاده شد.

20
19