استخر دماوند

Projects

مشخصات پروژه


نام پروژه: استخر دماوند

آدرس: دماوند

تاریخ نصب: شهریور 96

محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند

ابعاد پروژه:

شرح پروژه


یکی از کاربردهای شیشه های هوشمند استفاده از آن در استخر خانه های مسکونی و یا ویلاهای لوکس می باشد. دراین پروژه، استخر واقع در طبقه همکف ساختمان ویلایی در دماوند بخوبی توسط شیشه های هوشمند از سالن بدنسازی تفکیک گردید.

15
14
13
12