الحصول على مزيد من المعلومات والكتالوجات 9022341133(98+)   | FA | EN

پروژه ها

آقای حسامیان - شریعتی

شرکت مهراب گشت سبز

مشخصات پروژه  نام پروژه: شرکت مهراب گشت سبز آدرس: تهران، خرمشهر تاریخ نصب: آذر 99 محصول استفاده شده: شیشه هوشمند ابعاد پ
آقای حسامیان - شریعتی

آقای حسامیان – شریعتی

مشخصات پروژه نام پروژه: آقای حسامیان آدرس: تهران، شریعتی تاریخ نصب: بهمن 97 محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار ابع
شرکت عمرانی ایرانشهر

شرکت عمرانی ایرانشهر

مشخصات پروژه نام پروژه: شرکت عمرانی ایرانشهر آدرس: تهران، ملاصدرا تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت ه
شرکت هوایار 2

شرکت هوایار 2

مشخصات پروژه نام پروژه: شرکت هوایار 2 آدرس: تهران تاریخ نصب: شهریور 96 محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار ابعاد پر
شرکت اداری فرشته

شرکت اداری فرشته

مشخصات پروژه نام پروژه: شرکت اداری فرشته آدرس: تهران، فرشته تاریخ نصب: شهریور 96 محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدا
غرفه بانک حکمت

غرفه بانک حکمت

مشخصات پروژه نام پروژه: غرفه بانک حکمت ایرانیان آدرس: تهران، نمایشگاه بین المللی تاریخ نصب: شهریور 96 محصول استفاده شده:
کارخانه بهسازان

کارخانه بهسازان

مشخصات پروژه نام پروژه: کارخانه بهسازان آدرس: تهران، احمدآباد مستوفی تاریخ نصب: شهریور 98  محصول استفاده شده: شیشه لمینی
شرکت افراتاب

شرکت افراتاب

مشخصات پروژه نام پروژه: شرکت افراتاب آدرس: تهران، مطهری تاریخ نصب: شهریور 98  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعا
شرکت BASF

شرکت BASF

مشخصات پروژه نام پروژه: دفتر مرکزی BASF آدرس: تهران، سهروردی شمالی تاریخ نصب: شهریور 96 محصول استفاده شده: طلق هوشمند پش
سرویس مستر - شهرک صدف کیش

شهرک صدف کیش – سرویس مستر

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام کیش آدرس: کیش تاریخ نصب: اسفند 98  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پروژه: 15 مت