الحصول على مزيد من المعلومات والكتالوجات 9022341133(98+)   | FA | EN

Archive for: مسکونی

سرویس مستر - شهرک صدف کیش

شهرک صدف کیش – سرویس مستر

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام کیش آدرس: کیش تاریخ نصب: اسفند 98  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پروژه: 15 مت
حمام دروس

حمام دروس

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام دروس آدرس: تهران، دروس تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پر
حمام نارنجستان

حمام نارنجستان

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام نارنجستان آدرس: تهران، نارنجستان تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمن
ویلای لواسان

ویلای لواسان 2

مشخصات پروژه نام پروژه: ویلائی لواسان 2 آدرس: لواسان تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پ
ویلای لواسان

ویلای لواسان

مشخصات پروژه نام پروژه: ویلائی لواسان 3 آدرس: لواسان تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پ
حمام تبریز

حمام تبریز

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام تبریز آدرس: تبریز تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پروژه:
حمام سعادت آباد

حمام سعادت آباد

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام سعادت آباد آدرس: تهران، سعادت آباد تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوش
حمام کامرانیه

حمام کامرانیه

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام کامرانیه آدرس: تهران، کامرانیه تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: فیلم هوشمند پشت چسب
حمام نارنجستان

حمام فرشته

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام فرشته آدرس: تهران تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پروژه:
حمام اصفهان

حمام اصفهان

مشخصات پروژه نام پروژه: حمام اصفهان آدرس: اصفهان تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پروژه