الحصول على مزيد من المعلومات والكتالوجات 9022341133(98+)   | FA | EN

Archive for: اداری

صرافی بانک حکمت

صرافی بانک حکمت

مشخصات پروژه نام پروژه: صرافی بانک حکمت آدرس: تهران تاریخ نصب: بهمن 97 محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار ابعاد پر
برج تجارت جهانی تبریز

برج تجارت جهانی تبریز

مشخصات پروژه نام پروژه: برج تجارت جهانی تبریز آدرس: تبریز تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند اب
نماد الهیه

نماد الهیه

مشخصات پروژه نام پروژه: نماد الهیه آدرس: تهران، برج نماد الهیه تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشم
گروه صنعتی گلرنگ - پارک ساعی

گروه صنعتی گلرنگ – پارک ساعی

مشخصات پروژه نام پروژه: ساختمان مرکزی گروه صنعتی گلرنگ آدرس: تهران، ولیعصر تاریخ نصب: شهریور 96 محصول استفاده شده: طلق ه
دفتر مرکزی اطلس مال

دفتر مرکزی اطلس مال

مشخصات پروژه نام پروژه: دفتر مرکزی اطلس مال آدرس: تهران تاریخ نصب: شهریور 96 محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار اب
شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت

شرکت بهداشت کار

مشخصات پروژه نام پروژه: شرکت بهداشت کار - اتاق مدیریت آدرس: تهران، اختیاریه جنوبی تاریخ نصب: بهمن 97 محصول استفاده شده:
سالن کنفرانس شرکت بهداشت کار

سالن کنفرانس شرکت بهداشت کار

مشخصات پروژه نام پروژه: سالن کنفرانس شرکت بهداشت کار آدرس: تهران، اختیاریه جنوبی تاریخ نصب: شهریور 97 محصول استفاده شده:
دفتر اداری شیراز

دفتر اداری شیراز

مشخصات پروژه نام پروژه: دفتر اداری شیراز آدرس: شیراز تاریخ نصب: شهریور 96  محصول استفاده شده: شیشه لمینیت هوشمند ابعاد پ
دفتر وکالت

دفتر وکالت

مشخصات پروژه نام پروژه: دفتر وکالت آدرس: تهران - ونک تاریخ نصب: بهمن 97 محصول استفاده شده: طلق هوشمند پشت چسبدار ابعاد پ
شرکت اداری لوکس - پردیس 2

شرکت اداری لوکس – پردیس 2

مشخصات پروژه نام پروژه: شرکت اداری لوکس - پردیس 2 آدرس: تهران، پردیس تاریخ نصب: بهمن 97 محصول استفاده شده: طلق هوشمند پش